ਆਉਣ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ l Parental Home l MR MRS BIRDI l Latest Short Movie 2020 l Family Film

2.3k views | 1 month ago

Subscribe To Mr Mrs Birdi - http://www.youtube.com/mrmrsbirdi Social Facebook - http://www.facebook.com/mrmrsbirdi Instagram - http://www.instagram.com/mrmrsbirdi credit's Gurdeep Kaur Birdi Karamdeep Singh Birdi Harmeet Singh Butter Sewa Singh Choli Amardeep Singh Kailey Chinna Matharoo Vijay Goswami Prabhdeep Concept MR MRS BIRDI Digital Partner KIRAT ENTERTAINMENT NETWORK